Sinu eest valvel!

Väärisesemete hoiustamine

Väärisesemete hoiustamine on teenus, mis annab Sulle võimaluse nautida elu, muretsemata hinnaliste asjade turvalisuse pärast. CDd või mälupulgad isikliku infoga, väärtuslik mündikollektsioon või hoopiski perekonnajuveelid – kõik need väärtuslikud esemed vajavad kindlamat kaitset, kui seda pakuvad kodu või kontori seinad. Kui lähed pikemaks ajaks reisile või muretsed muul põhjusel oma vara turvalisuse pärast, on mõistlik tuua hinnalised esemed G4Si varahoidlasse.

G4Sil on kolm nüüdisaegset ja kõrgelt turvatud varahoidlat, mis asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis*. Sealsamas on ka privaatsed ruumid dokumentide vormistamiseks ja hoiustatavate esemete ülevaatamiseks – seda vajadusel ka hoiustamisperioodi ajal. 

Sa ei pea oma hinnalist vara ise hoidlasse transportima – soovi korral saad meilt tellida turvalise veoteenuse mistahes Eesti punktist.

Hoiustamise hind sõltub eseme deklareeritavast väärtusest ja erinevatest parameetritest, nagu kaal, mõõtmed jms. Täpse hinnakirja koos hoiustamiseks pakutavate laegaste suurustega leiad siit.

väärisesemete hoiustamine

Väärisesemete vedu

Väärisesemete vedu on saadaval ka eraldi teenusena. Korraldame turvalise transpordi kõigile hinnalistele asjadele, mida on riskantne saata tavalise kulleriga. Usaldades oma erilist kaitset vajava vara G4Si hoolde, võid olla kindel, et hinnaline saadetis jõuab sihtkohta puutumatult. Selle eest seisavad hea väärisesemete veole spetsialiseerunud inkassaatorid ja turvavarustusega autod. Kõik inkassaatorid on vajadusel relvastatud, neil on turvatöötaja kutsetunnistus ja nad läbivad regulaarselt täienduskoolitusi. Autodes leidub kõik vajalik vara kaitse tagamiseks – turvakohvrist turvaseifini. Täieliku turvalisuse kindlustamiseks jälgib autosid G4Si juhtimiskeskus.

väärisesemete vedu

Meie poolt transporditavad väärisesemed on alati kindlustatud. Kindlustus kehtib alates ajahetkest, mil hinnaline ese veoks vastu võetakse, kuni selle üleandmiseni määratud sihtkohas. Oleme teadlikud sellega kaasnevast vastutusest, mistõttu peame oma kohuseks hüvitada varaline kahju kuni eseme deklareeritud väärtuses, kui kahju on tekkinud meie süül.

Et tagada väärisesemete veol kaitse nii Sinu varale kui meie töötajatele, teeme spetsiaalsete vahenditega pistelist ohutuskontrolli, et välistada radioaktiivset saastatust, lõhkeainete, narkootiliste ja muude keelatud ainete olemasolu.

Väärisesemete veo hind sõltub lähte- ja sihtpunktist ning veose väärtusest. Vaata täpset hinnakirja siit, võta meiega ühendust numbril 651 1579 või aadressil srk@ee.g4s.com ja teeme Sulle personaalse pakkumise.

.* Jõhvis on hoiustamise teenust võimalik kasutada ainult koos veoga, st väärtuslikud asjad võetakse kliendi juures peale, viiakse hoiukohta, hoiustatakse ja tuuakse kliendi tellimisel tagasi või viiakse kliendi soovitud sihtkohta.


Saada kiirpäring: