Sinu eest valvel!

Turvalisus

G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Enesekaitse algkursus teenindajale

Klienditeenindajad, turva- ja sisevalvetöötajad puutuvad oma töös paratamatult kokku konfliktsete ja agressiivsete klientidega. Üldjuhul satutakse verbaalse rünnaku ohvriks, kuid halvemal juhul võib konflikt minna füüsiliseks.  

Enesekaitse algkursusel õpetame teie töötajatele, mida teha siis, kui verbaalsest konfliktist saab füüsiline.

Kursusel osalenud oskavad:

 • ohtusid ette näha ja neid vältida,
 • säilitada rahu ja enesekindlust rünnaku korral,
 • esmaseid enesekaitsevõtteid ehk kaitsta ennast ja teisi kurjategija rünnaku korrlal
   

Eesmärk: põhiteadmiste ja oskuste omandamine enda kaitsmiseks füüsilise rünnaku korral.
Kestus: 8 x 2 tundi akadeemilist tundi.
Kus: Audentese spordihall
Hind: 150 eurot (hinnale lisandub käibemaks).

Mida õpime: Kuidas olla psühholoogiliselt valmis ohuolukordadeks
                      Kukkuma
                      Haaretest vabanema
                      Haardeid ja vastase mahaviimisi
                      Heiteid
                      Vastase kinnihoidmist maas
                      Lisaks parandame füüsilist vormi: harjutused oma keharaskuse ja raskustega


Läbiviija: Eratreener Artur Rassmann. Artur lõpetas 2013. aastal Soomes eratreenerite kursuse, on õppinud Audentese spordikoolis maadluse erialal ning on mitmekordne Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses ja vabamaadluses.
Lisainfo: Iga treening algab soojendusharjutustega ning lõpeb venitusharjutustega. Kohapeal on riietumis- ja pesemisruumid. Kaasa spordiriided ja -jalatsid, pesemisvahendid.
Rühmadele suurusega 10+ liiget toimumise aeg vastavalt kliendi soovile.

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!


                              

Teenindaja turvakoolitus

Teenindajad puutuvad aeg-ajalt kokku inimestega, kes käituvad väljakutsuvalt ning mõnel juhul lausa norivad tüli. Peamiselt tekivad niisugused mured asutustes, mis teenindavad oma kliente öisel ajal ning kus on korraga tööl vähe inimesi. Asutused panustavad turvalisuse nimel valveseadmetesse, valvekaameratesse ja häireteenustesse, kuid võimalike konfliktide lahendamise puhul jäädakse sageli lootma töötaja isikuomadustele ja tema varasemale töö- ja elukogemusele.

Teenindaja teadlik käitumine mõjutab ka kliendi käitumist. Ettevalmistatud teenindaja on teadlik päästikutest, mis võivad ärritust suurendada, ning oskab neid vältida. Enesekindel teenindaja tuleb paremini toime igasugustes olukordades.

G4S korraldab koolitusi teenindusasutustele. Meie eesmärk on tõsta teenindajate teadlikkust konfliktse isikuga suhtlemisel ja enda turvalisuse tagamisel. Meie koolitus koosneb loengust ja praktilisest harjutusest, mis viiakse läbi töötajate töökohas või G4Si õpperuumides üle Eesti.

Sihtrühm: teenindajad, turvatöötajad, esmatasandi juhid (vahetuse juhid, allüksuse juhid).
Eesmärk:  valmistada teadlikkuse tõstmisega ja praktilise harjutuse abil töötaid ette toimetulekuks konfliktse kliendiga.

Koolitusel räägime:

 • konfliktsetest isikutest ja konflikti tekkimise põhjustest
 • enesekaitsest ja õigusest end kaitsta
 • paanikanupu kasutamisest, abijõududest ning sellest, mis saab vahepeal. 
   
 • Lisaks teeme läbi prakttilise harjutuse näitlejaga, kes kehastab konfliktset isikut. 

Kestus: loeng 2 x 45 min + praktiline harjutus 2 x 45 min.
Asukoht: teenindajate töökeskkond või G4Si peahoone koolitusruumides.
Hind: hind sõltub rühma suurusest ning koolituse toimumise kohast.

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!


Kriisipsühholoogia 4h

Programm

 • Inimeste tavapärased reaktsioonid kriisi- ja katastroofiolukordades
 • Käitumine kriisisituatsioonis sündmuskohal
 • Psühholoogiline esmaabi
 • Kriisisolijaga suhtlemise põhitehnikad
 • Aitaja reaktsioonid. Psühholoogiline debriefing


Sihtgrupp: teenindajad, müüjad, turvatöötajad.
Kursuse kestus: 4 tundi.


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!Kriisipsühholoogia 16h

Programm

 • Suhtlemine. Suhtlemisakti etapid (häälestumine, kontakti loomine, teabevahetus, kontakti lõpetamine)
 • Mitteverbaalne suhtlemine. Asend partneri suhtes. Bernei suhtlemistasandid. Suhtlemistehnikad. Aktiivne kuulamine
 • Peegeldamine. Suhtlemine kriisisituatsioonis
 • Suhtlemisraskused kriisiseisundis inimesega. Kriisisolijaga suhtlemise põhitehnikad. Rasked kliendid ja nendega suhtlemine
 • Agressiivne klient. Toimetulek agressiivse kliendiga
 • Allutav ja alistuv käitumisviis. Ennastkehtestav käitumine
 • Konflikt. Käitumine konfliktsituatsioonis
 • Läbipõlemissündroom (burn out). Mõiste. Kuidas hoiduda läbipõlemisest. Meeskonnatöö
 • Asutusesisene debriefing, defusing süsteem, co-vision, supervisioon

Sihtgrupp: operatiivteenistuste töötajad.
Kursuse kestus: 16 tundi.   

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!


Euroraha turvaelemendid

Et vähendada valerahaga seonduvaid riske, oleme välja töötanud koolitusprogrammi, kus tutvustame euromüntide ja paberrahade turvaelemente. Koolituses pöörame tähelepanu detailidele, mida tuleb jälgida eurorahadega töötades.

Koolituse teemad

 • Sissejuhatus: tutvumine euroga
 • Müntide tutvustus ja turvaelemendid
 • Paberrahade tutvustus ja turvaelemendid
 • Võltsingute tutvustamine

Koolitusel anname praktilisi soovitusi raha tuvastamisel. Katsume ja uurime nii uusi kui kasutatud euro paberrahasid, et tutvuda erinevate turvaelementidega. Vaatame luubiga mikrokirja, UV–lambi valguse abil saame näha erinevaid helendavaid turvamärke ning tutvustame, milliseid turvaelemente peab käega katsudes tuvastama.
Euro valerahade kindlakstegemisel tuleb tähelepanu pöörata turvaelementide kogumile. Ei piisa ainult ühe turvaelemendi tuvastamisest. Kutsume Teid osalema koolitusel „Euroraha turvaelemendid", et eurole üleminek teie ettevõttes oleks turvalisem!

Kursuse kestus: ca 2 tundi.


Lühikokkuvõtet, kuidas ära tunda õige euro paberraha, vaata siit.

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!