Sinu eest valvel!

Vetelpääste

Vetelpääste
 

Programm

 • Pinnapääste alused
 • Vetelpääste põhireeglid ja taktika
 • Riietumine ja hooldus
 • Uppumised, otsingu
 • Avaveel tegutsemine
 • Põhivarustus. Täisvarustus

Sihtgrupp: rannavalve töötajad, ujumisinstruktorid,

Kursuse kestus: 24 tundi.
 

Huvi korral palun täida allolev ankeet või võta ühendust:
Henry Seemel
Tel 651 1996
henry.seemel@ee.g4s.com

Rannavalve

Kursuse tulemusena saad teoreetilised ja praktilised teadmised vetelpäästest ja rannavalvest. 

Kursuse hind sisaldab teoreetilisi ja praktilisi tunde, samuti merepääste praktikat. Osalejad saavad koolituse läbimise kohta tunnistuse. Saadud tunnistus annab õiguse töötada vetelpäästjana avalikes randades.

Programm

 • Sissejuhatus ja korralduslikud küsimused
 • Psühholoogia
  Inimtüübid, olukordade lahendused, meeskonnatöö, videotreening, praktilised ülesanded.
 • Ujula praktika
  Võistlusujumine, rakendusujumine, 300 m test, kiirendused, päästevõtted, transpordivõtted, otsingud.
 • Pääste teooria
  Ajalugu, varustus, päästmine, otsimine, praktilised harjutused.
 • Esmaabi
  Erakorralise meditsiiniabi süsteem Eestis, kannatanu seisundi hindamine, elustamine (teooria),  verejooks, luumurrud, muud sagedasemad õnnetusjuhtumid, lahastamine ja sidumine (praktika).
 • Üldkehaline ettevalmistus (test, venitus, kardio, aeroobne)
 • Rannavalve teenistus (suhtlus meediaga)
 • Merepääste praktika
  Päästeharjutused avavees, individuaalsed päästevõtted, päästmine paadist, päästepaadi juhtimine.

Iga loengu lõpus on arvestused.

Sihtgrupp: rannavalve töötajad.

Huvi korral palun täida allolev ankeet või võta ühendust:
Henry Seemel
Tel 651 1996
henry.seemel@ee.g4s.com