Sinu eest valvel!

Turva kutsekoolitus

Turvatöötaja kvalifikatsioonikursus

2018. aastal toimub koolitus järgmistel kuupäevadel:

6.-15. veebruar
3.-12. aprill
8-17. mai
5-14. juuni
7.-16. august
4.-13. september
2.-11. oktoober
4.-13. detsember

Koolitus viiakse läbi G4S Eesti AS koolitusruumides Paldiski mnt 80, Tallinnas.
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja –vahendeid ning eksamitasu Eesti Turvaettevõtete Liidule.

Programm

 • Õigusaktid 
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia 
 • ​Turvataktika 
 • Klienditeeninduse alused 
 • Turvatöötaja eetika 
 • Tuleohutus. Päästeteenistus. Turvatöötaja koostöö päästeteenistusega
 • Raadiosidevahendid. Elektroonilised valvesüsteemid 
 • Relvade ohutu käsitsemine. Erivahendid 
 • Meditsiinilise esmaabi alused 
 • Kriisipsühholoogia. Suhtlemise alused 
 • Väärtveose saatmine 
 • Narkomaani äratundmine, seisundi hindamine, käitumine narkomaaniga. Psühhoaktiivsed ained
 • Pommioht. Terrorism

Sihtgrupp: turvatöötajad, sisevalveteenistuse töötajad.
Kursuse kestus: 50 akadeemilist tundi, millest 43 auditoorset ja 7 iseseisvat õppetundi (lisaks eksam).
Kursuse maksumus: 160 eurot (hind sisaldab kutseeksami tasu 39 eurot ja hinnale lisandub käibemaks).

Täpse õppekava leiad siit.

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!
 

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus

Koolitus toimub G4S Eesti AS koolitusruumides Paldiski mnt 80, Tallinnas. 

Programm
 • Turvaplaani koostamise põhimõtted
 • Turvatööd reguleeriv seadusandlus 
 • Riskijuhtimine ja turvalisuse juhtimine 
 • Käitumine kriisisituatsioonis
 • Tehnilised valvesüsteemid – nende hindamine ja kasutamine
 • Projektijuhtimine turvateenuse pakkumisel
 • Turvataktika, erivahendid turvatöös, isikukaitse
 • Turvataktika kliendiüritusel. Suurürituste ettevalmistamine 
 • Relvade kasutamine turvaettevõttes; praktiline laskmine 
 • Tööohutus turvavaldkonnas
 • Inimeste juhtimine ja juhendamine
 • Teeninduspõhimõtted turvatöös
 • Tuleohutus, praktilised harjutused

Sihtgrupp: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest.
Kursuse kestus: 80 tundi.
Kursuse maksumus: 580 eurot (hinnale lisandub käibemaks).​

Täpse õppekava leiad siit.

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!

 

Turvajuhi täiendusõpe

Koolitus toimub G4S Eesti AS koolitusruumides Paldiski mnt 80, Tallinnas.
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja -vahendeid.

Koolituse eesmärk: anda turvajuhtidele täiendavaid teadmisi turvaala juhtimist puudutavatel aktuaalsetel teemadel.

Programm: täiendkoolituspäevi ja teemasid saab valida vastavalt tunniplaanidele, täpsema info saamiseks võtke ühendust koolitusosakonnaga.

Sihtgrupp: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte turvalisuse eest vastutavad töötajad.

Kursuse kestus: 16 tundi.


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!
 


G4S koolituse lektorid

Helges Mändmets – omab üle neljakümneaastast töö- ja koolituskogemust õiguskaitseorganites ja turvavaldkonnas. Põhitööna tegelenud turvalisuse alase koolitusega kaksteist aastat       . Valdkondadeks on õigusaktid, turvatöö tehnoloogia ning selle organiseerimine, turvataktika, klienditeenindus ning turvatöötaja eetika ja käitumiskultuur turvaettevõttes, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine.

Üllar Kink - omab 8-aastast töökogemust Tallinna Tuletõrje - ja Päästeametis, päästja-parameedikuna. 15 aastat töökogemust turvajuhina turvaettevõttes G4S. Koolitajana tegutsenud 10 aastat ning teemadeks on erinevad turva - ja tuleohutuse alased koolitused.

Heikki Sikka - koolituskogemus üle 10 aasta. Valdkondadeks riskianalüüsid, kriisikäitumine, turvaseadmed ja turvakontseptsioonide koostamine.
 


Turvasüsteemide tehniku täiendõpe/Turvatehnik III täiendõpe

Koolitus viiakse läbi G4S Eesti AS koolitusruumides Paldiski mnt 80, Tallinnas. 
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja –vahendeid ning kohvipause. 
Osalejad saavad koolituse läbimise kohta tunnistuse.    

Sihtgrupp: valve- ja tulekahjusignalisatsiooniseadmete paigaldajad ja –hooldajad. Ettevalmistav koolitus tehnik III kvalifikatsiooni taolejatele.Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!