Sinu eest valvel!

Üldinfo ja väärtused


Rahvusvaheline kontsern


Rahvusvahelise kontserni G4S põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine.
Kontserni 2014. aasta kogukäive oli 6,8 miljardit inglise naela. G4Si tütarettevõtetes
rohkem kui 100 maailma riigis töötab kokku üle 611 000 inimese. Sellega
on ettevõte suurima töötajate arvuga turvateenuste pakkuja maailmas.
Kontserni aktsia on noteeritud Londoni ja Kopenhaageni väärtpaberibörsil ning
Kopenhaageni börsi lisanimekirjas.
G4S Eesti


G4S on Eestis tegutsev kontsernina. G4S Eesti esindused asuvad Tallinnas, Tartus,
Pärnus ja Jõhvis. G4S Eesti kontserni käive oli 2014. aastal 59,5 miljonit eurot ja
töötajate arv üle 2600. G4Sil on üle 48 000 püsikliendi. G4Sile kuulub Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel
42% Eesti turvaturust ja 50% Eesti valveteenuste turust. Oma
hea maine klientide hulgas on G4S pälvinud eelkõige tänu teenuste ja teeninduse
kvaliteedile. G4S Eestile on omistatud rahvusvaheline kvaliteedisertifikaat ISO
9001:2008. Selle nõudeid järgivad oma tegevuses kõik kontserni ettevõtted.

G4S Eesti omab rahvusvahelist kindlustuspoliisi tegevusriskide vastutuse kohta
summas 5 miljonit Inglise naela.

2009, 2010 ja 2011 aasta majandusandmete põhjal on AS G4S Eesti krediidiinfo reiting AAA.


 


Alates 2011. aastast on G4S viiel järjestikusel aastal pälvinud MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tunnustuse vastutustundliku ettevõtluse eest.


Meie väärtused on need, mis toovad meid esile teiste ettevõtete seast.

Julgustame kõiki oma töötajaid nendest väärtustest juhinduma.


G4Si visioon: hinnatuim turvalahenduste pakkuja.
 • Pakume kõrgeima kvaliteediga turvateenuseid. 
 • Oleme klientide eelistatuim valik.  
 • Pühendume oma klientidele, et täielikult mõista nende turvavajadusi meie tugevuseks on oskus pakkuda klientide vajadustele vastavaid lahendusi, mis loovad neile ka ärilist kasu.
 
G4Si missioon: turvalisem Eesti.
 
Meie muudame Eesti turvalisemaks:
 • olles hinnatud turvapartner Eesti inimestele, ettevõtetele ja riigile;
 • pakkudes uuenduslikke turvalahendusi;
 • tegutsedes kõikjal Eestis; 
 • andes parimaid turvasoovitusi;
 • vähendades riskikäitumist ühiskonnas.

G4Si väärtused

 • Kliendikesksus – meil on avatud ja usalduslik suhe oma klientidega ning meie koostöö eesmärgiks on luua vastastikust kasu. 
 • Pädevus – areneme pidevalt ja tõestame oma pädevust läbi innovaatiliste meetodite, mida kasutame üha uute ja vajalike turvalahenduste pakkumiseks.
 • Tulemuslikkus – parandame aasta-aastalt oma töötulemusi, tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu.
 • Parimad töötajad – meie juures töötavad oma valdkonna parimad ning me hoolime nende oskustest ja kõrgest motivatsioonist, luues arenguvõimalusi ja innustades järgima ühiseid väärtusi.
 • Ausus – ausad teod tagavad meie usaldusväärsuse.
 • Koostöö – töötame ühise meeskonnana meie klientide heaolu ja G4Si eduka tuleviku nimel.
 • Ohutus ennekõike - me väärtustame ohutust selleks, et hoida oma töötajate ning kõigi ümbritsevate inimeste tervist ja heaolu.
2014. aastal tõime me fookusesse uue väärtuse, mis keskendub meie töötajate ja neid ümbritsevate inimeste ohutusele. Seda toetavad mitmed olulised algatused, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust töötervishoiust ja tööohutusest, õppida parimatest tavadest ning vältida tervist ja turvalisust ohustavaid tegureid.